Vítejte

Skupina supratekutosti je součástí Společné laboratoře nízkých teplot založené Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy a Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky.

Zabýváme se zejména kryogenní dynamikou normálního kapalného a supratekutého helia při teplotách blízkých absolutní nule. Svými vlastnostmi se supratekuté helium podstatně liší od klasických kapalin a vzniká v něm tzv. kvantová turbulence.

Tato proudění zkoumáme řadou rozmanitých experimentálních metod, např. měřením odezvy ponořených oscilujících těles, metodou tlumení druhého zvuku anebo přímou vizualizací proudění.

Více o supratekutosti se dozvíte v článku úvod do supratekutosti

Nabízené studentské projekty

Počítačové zpracování obrazu v hydrodynamice

Pokusme se společně porozumět metodám počítačového zpracování obrazu, zejména detekci částic pro metodu PIV.

Vizualizace proudění vody a reoskopie

Proudění vody, jež je „čirou bezbarvou kapalinou bez chuti a bez zápachu“, lze zviditelnit drobnými částicemi unášenými proudem, na kterých se rozptyluje světlo.

Preparation of cryogenic visualization experiments in a long channel

Help us to improve the current cryogenic visualization setup!

všechny projekty

Řešené projekty a granty

  • 2017-2019 Experimentálne a numerické štúdium dynamiky vírového klbka v kvantovej turbulencii (GAUK 368217)
  • 2017-2018 Dynamika částic v proudění tekutého helia-4 (Mobility 7AMB17FR028)
  • 2016-2018 Hranice kvantové turbulence (GAČR 16-00580S)
  • 2016-2018 Charakterizace dynamiky částic v kvantovém proudění supratekutého hélia (GAUK 1109416)
zobrazit vše